Kjøp av italiensk Eiendom

Kjøpsprosessen

Vårt mål er å hjelpe deg å finne ditt perfekte hjem i utlandet og for å fjerne all risiko knyttet til det.

Fremmedheten av det italienske rettssystemet og byråkratiet involvert kan gjøre prosessen komplisert. Den største forskjellen fra conveyancing i Storbritannia er at italienerne ikke bruker juridiske rådgivere til å gjennomføre undersøkelser og utarbejde kontrakten. I Italia disse oppgavene er fordelt mellom megler og notarius. Det er ikke dermed sagt at du ikke kan instruere en lokal advokat til å representere dine interesser hvis du føler deg mer komfortabel med å gjøre det. Vista Lago Homes kan hjelpe til og gi deg råd underveis.

Stadiet av conveyancing prosessen er som følger:

  1. Etter å ha sett en eiendom som du er interesert i må du avgjøre om du skal instruere en surveyor til å bestille en strukturell rapport på eiendommen. Dette kan være spesielt nyttig hvis eiendommen trenger å restaureres og du vil ha en idé om kostnadene involvert.
  2. Når du er blitt enig om en pris kan du bestemme om du ønsker å inngå en proposta irrevocabile d'acquisto. Dette er et dokument som fastsetter en foreløpig intensjon om et salg. Dokumentet er undertegnet av begge parter og et lite innskudd, si rundt 1000 €, er holdt av enten eiendomsmegler eller notarius som er tapt av selgeren dersom kjøperen ombestemmer seg, eller er sluppet til selger når den første kontrakten er signert. Dette kan være et nyttig dokument hvis si kjøperen trenger å organisere et boliglån før han kan fortsette.
  3. Når begge parter er klare til å fortsette vil de signere et compromesso di vendita oversettes som et 'løfte om å kjøpe'. Dette er det viktigste dokumentet når du kjøper et hus i Italia som definerer eiendomen og binder partene til å gjennomføre transaksjonen på en antatt dato. Det er også muligheter til å sette inn betinget klausuler hvis for eksempel, er kjøpet avhengig av selgeren etterkommer visse forpliktelser. På dette stadiet et depositum på mellom 10-30% av kjøpesummen er betalt til selgeren.
  4. Når notarius har utført relevante søk, og sørget for at det ikke er noen heftelser eller hindringer på eiendommen så atto di acquisto, kan endelig kontrakten ble undertegnet. Dette må være signert i notarius kontor i nærvær av begge parter og to offisielle vitner.

Hvis du ikke snakker italiensk, trenger du å ha en tolk med deg på notarius 'kontor for endelig signering. Dette sikre deg at du har forstått språket i kontrakten. Dette kan bli en kostbar utgift.

Vi kan gi deg en full oversettelse tjenesten, slik at du har kopier av alle de juridiske dokumentene oversatt til engelsk før du skriver dem og gi deg en tolk til en sterkt redusert sats på sluttdato.

Trusted og Pålitelig Jurister

I Italia, i motsetning til i Storbritannia, er det ikke nødvendig å ansette en juridisk rådgiver til å gjennomføre sjekking av dukumenter på dine vegne. Arbeidet med å gjennomføre søk og forberede kontrakter er delt opp mellom megler og notar. Notarius er en offentlig tjenestemann ansvarlig for å fullføre salget, samle skatter og registrering av overføring av eiendommen. Notaries er ikke der for å representere partene i transaksjonen, men opptre på vegne av staten for å sikre at alle formaliteter er oppfylt. Tilsvarende eiendomsmegleren blir betalt en provisjon av begge parter i en transaksjon, og er hovedsakelig opptatt av at transaksjonen går gjennom så raskt som mulig.

Vi kan hjelpe deg gjennom den juridiske prosessen og vi kan levere oversatte versjoner av dokumentene som du må signere. Vi kan også tilby tolk når du signerer den endelige kontrakten på notarius sit kontor. Det er et juridisk krav at du har en tolk hvis du ikke snakker flytende italiensk. Dette kan bli dyrt dersom ordnes av megler.

Hvis du vil føle deg tryggere å ha en advokat til å representere dine interesser så kan vi også anbefale en lokal juridisk rådgiver for å hjelpe deg. Italiensk planlegging regler varierer enormt fra en region til den neste. Av den grunn er det mye bedre å ansette en advokat som praksis i området du skal kjøpe i stedet for å ansette både UK advokater med italienske kompetanse eller til og med anglo-italienske advokater basert andre steder i Italia.

Vi kan anbefale en advokat som kjenner området godt å gi deg råd hviss noen aspekter ved salget være en årsak til bekymring, og som kan sjekke at papirene til megler og notarius er i orden, at alle de riktige etterforskringer er til fredstillene og at personen du betaler for eiendommen er den juridiske eier.

På samme måte, hvis du trenger tjenestene til en lokal surveyor for å gi en rapport på eiendommen før du gjør deg forpliktet til å kjøpet så kan vi også anbefale en lokal person til å hjelpe deg.

 

Ring oss nå hvis du trenger hjelp med prosessen med å kjøpe eller krever noen juridiske råd:

Kontor Telefon: +44 (0)1202 478665

E-post: enquiries@vistalagohomes.com

Skype: vistalagohomes