Het Kopende Proces en Juridisch Advies

Het Koopproces

Ons doel is u te helpen uw perfecte buitenlandse woning te vinden en alle daaraan verbonden risico's weg te nemen.

Door onbekendheid met het Italiaanse rechtsstelsel en alle bureaucratie van dien kan het proces zenuwslopend en ingewikkeld lijken. Het grootste verschil met eigendomsoverdracht in het Verenigd Koninkrijk is dat de Italianen geen juridisch adviseurs inschakelen om opzoekwerk te verrichten en het contract op te stellen. In Italië worden deze taken over de makelaar en de notaris verdeeld. Dat wil niet zeggen dat u geen lokale advocaat opdracht kunt geven om uw belangen te behartigen als u zich daarbij prettiger voelt. Vista Lago Homes kan helpen door u gaandeweg te adviseren.

De verschillende fasen van het proces van eigendomsoverdracht zijn als volgt:

  1. 1.Nadat u een onroerend goed hebt gezien waarin u geïnteresseerd bent, moet u beslissen of u een landmeter opdracht geeft om een constructieverslag uit te brengen. Dit kan bijzonder nuttig zijn indien het onroerend goed moet worden gerenoveerd en u zich een idee wilt vormen van de kosten die hiermee gemoeid zijn.
  2. Zodra u een prijs bent overeengekomen, kan het zijn dat u op een "proposta irrevocabile d'acquisto" (onherroepelijk koopvoorstel) in wilt gaan. Dit is een document waarin een voorlopige koopintentie wordt vastgelegd, het equivalent van een optie in het Verenigd Koninkrijk. Het document is ondertekend door beide partijen en een geringe betaling van circa 1.000 €, wordt ingehouden door ofwel de makelaar of de notaris, die verbeurd wordt verklaard door de verkoper als de koper van gedachten verandert, of wordt vrijgegeven aan de verkoper zodra het oorspronkelijke contact wordt ondertekend. Dit kan een nuttig document zijn wanneer bijv. de koper nog een hypotheek moet regelen voordat een en ander doorgang kan vinden.
  3. Zodra beide partijen gereed zijn om verder te gaan, zullen ze een "compromesso di vendita" (voorlopige verkoopovereenkomst) ondertekenen. Dit is het allerbelangrijkste document bij het kopen van een huis in Italië, aangezien het object daarin wordt beschreven en het de partijen bindt om de transactie op de voorziene datum af te ronden. Er is ook ruimte om voorwaardelijke clausules in te voegen indien bijv. de aanschaf afhankelijk is van de vervulling van bepaalde voorwaarden door de verkoper. In dit stadium is een aanbetaling van 10 à 30 % van de aankoopprijs betaald aan de verkoper.
  4. Wanneer de notaris het nodige zoekwerk heeft verricht en ervoor heeft gezorgd dat er geen retentierechten of beletselen op het goed rusten, kan de "atto di acquisto" (aankoophandeling ofwel het definitieve contract) worden ondertekend. Dit moet worden ondertekend in het kantoor van de notaris in aanwezigheid van beide partijen en twee officiële getuigen.

Wanneer u geen Italiaans spreekt, moet u een tolk bij u hebben op het kantoor van de notaris voor de definitieve ondertekening om zeker te zijn dat u de formulering van het definitieve contract hebt begrepen. Dit kan een kostbare aangelegenheid zijn.

Wij kunnen u een volledige vertaalservice bieden zodat u beschikt over exemplaren in het Engels/Nederlands van alle juridische documenten voordat u ze ondertekent; bovendien kunnen wij op de dag dat alles wordt afgerond, een tolk voor u regelen tegen een lage prijs.

Vertrouwde En Betrouwbare Juridisten

In Italië, in tegenstelling tot Nederland, is het niet nodig om een juridisch adviseur in te schakelen om een en ander namens u te controleren en uit te zoeken. Het werk van het uitvoeren van zoekopdrachten en het opstellen van de contracten is verdeeld tussen de makelaar en een notaris. De notaris is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het sluiten van de koop, de inning van de belastingen en registratie van de overdracht van de eigendom. Notarissen zijn er niet om één van de partijen te vertegenwoordigen in de transactie, maar treden op namens de staat om ervoor te zorgen dat alle formaliteiten worden vervuld. Anderzijds wordt door beide partijen bij een transactie een commissie betaald aan de makelaar die er voornamelijk voor zorgt dat de transactie zo snel mogelijk doorgaat.

Wij zijn in staat om u door het juridische proces te loodsen en we kunnen vertaalde versies leveren van de documenten die u zult moeten ondertekenen. We kunnen ook een tolk inschakelen wanneer u het definitieve contract ondertekent ten kantore van de notaris. Wanneer u geen vloeiend Italiaans spreekt, bent u wettelijk verplicht een vertaler in te schakelen en dit kan een kostbare zaak zijn, indien dit door een makelaar moet worden geregeld.

Wanneer het u echter een veiliger gevoel geeft een advocaat te hebben die uw belangen vertegenwoordigt, kunnen we u ook een plaatselijk juridisch adviseur aanbevelen. De Italiaanse stedenbouwkundige voorschriften variëren enorm per regio. Daarom is het verstandiger een advocaat in te schakelen die werkzaam is in het gebied waar u gaat kopen, in plaats van Britse advocaten met expertise met betrekking tot Italië of zelfs Anglo-Italiaanse advocaten die elders in Italië zijn gevestigd.

We kunnen u een advocaat aanbevelen die het gebied goed kent om u te adviseren, mocht enig aspect van de koop reden tot bezorgdheid zijn; deze kan ook controleren of de documenten die de makelaar en de notaris hebben voorbereid in orde zijn, of het juiste zoekwerk is verricht en of de persoon die u betaalt voor het object de juridische eigenaar is.

Ook kunnen wij, als u een beroep moet doen op een lokale landmeter om een rapport uit te brengen over het onroerend goed voordat u een aankoopverbintenis aangaat, kunnen we ook iemand ter plaatse aanbevelen om u te helpen.

 

Bel ons nu mocht u hulp nodig hebben bij het koopproces of enig juridisch advies wensen:

Telefoon: +44 (0)1202 478665

Email: enquiries@vistalagohomes.com

Skype: vistalagohomes